بیماری های شایع ماهیان سردابی

منتشر شده در ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | بازدید : 151 بار

🔰دوره آموزشی حضوری بیماری های شایع ماهیان سردابی

به همراه ثبت ۵ امتیاز باز آموزی در سامانه نظام دامپزشکی

↩️دکتر مهران مهدی پور :مدرس دوره

۱۴:۱۴ الی ۳۲:ساعت ۸ پنج شنبه ۴۲ خرداد ماه ۳۲۴۱: ،زمان برگزاری دوره ⏰

↩️لینک ثبت نام:
https://evnd.co/mCFYC
 ↩️آدرس محل برگزاری کارگاه:
نظام دامپزشکی استان مرکزی خیابان سردشت بلوار کربال،روبروی شبکه دامپزشکی شهرستان اراک،ابتدای خیابان فرهنگیان،

↩️پشتیبانی و کسب اطالعات بیشتر:
 09044194919
@Livsa_Advisors_Group

پس از برگزاری دوره گواهی نامه معتبر در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد

...با ما مسیر پیشرفت آسان می شود

اطالع رسانی دوره ها:
 https://t.me/LivsaAdvisorsGroup
 https://chat.whatsapp.com/EyJPl0nkw4XIF2okvOSpTL
 https://instagram.com/livsa_advisors_group?igshid=av7zvt4vqai0