کارگاه آموزشی مجازی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

منتشر شده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | بازدید : 173 بار


#دوره_آموزشي

🔰کارگاه آموزشی مجازی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ✨

برای اعضای سازمان در مقطع دکتری و باالتر، متقاضی صدور و تمدید پروانه داروخانه های دامپزشکی و اشتغال به امور
درمان در درمانگاه های عمومی و تخصصی دام بزرگ و مسئولین فنی بهداشتی واحدهای دامپروری و کشتارگاه دام
دارای❇️5 ️ امتیاز بازآموزی ❇️ می باشد

❇️تاریخ برگزاري دوره: 02 تیر ماه 0203

❇️جهت اطالعات بیشتر:

واتساپ و یا تماس با شماره پشتیبانی 0٤00١320١2٠
جهت ثبت نام لطفا از طریق لینک زیر اقدام بفرمایید:
Asiapayesh.com