اطلاعیه روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بیمه تکمیلی

منتشر شده در ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | بازدید : 1127 بار

نظر به اینکه شرکت صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) در دوره مدیریتی قبل متکفل انعقاد قرارداد و برقراری بیمه تکمیلی برای متقاضیان عزیز گردیده بود، علیرغم وصول مبالغ حق بیمه به طور تقریباً کامل از اعضاء محترم سازمان، تعهدات مالی را نسبت به بیمه‌گر ایفا ننموده و مستوجب انقطاع مکرر خدمات، نارضایتی و تضییع حقوق اعضاءگردید. لذا با پیگیری‌ها و دستور موکد ریاست محترم سازمان و همیاری دفاتر استانی، علیرغم کمبود نقدینگی و عدم واریز حق بیمه دریافتی بیمه شدگان توسط شرکت مذکور به این سازمان و شرکت بیمه‌گر، با تقبل تعهدات ایجاد شده و تامین مالی مبلغ 55678895000 ریال در وجه شرکت بیمه‌گر، نسبت به حل مشکل پیش آمده به طور کامل اقدام و مقرر گردید از روز شنبه مورخ 20/12/1401خدمات شرکت بیمه‌گر به طور مستمر تا آخر دوره قرارداد وصل و برقرار گردد. علیرغم آنکه انعقاد قرارداد و وصول حق بیمه و همچنین بروز مشکلات پیش آمده در قبل از زمان تغییرات جدید مدیریتی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی صورت پذیرفته است، لکن ضمن پوزش از ایرادات متنابه سابق در این خصوص، امید است با مساعدت و تدبیر سازمانی و جمعی شاهد تکرار اینگونه معضلات نسبت به اعضای شریف سازمان نباشیم.

 

 

مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران