اطلاعیه شماره (2) هیأت اجرایی مرکزی پنجمین دوره انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان ها

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | بازدید : 2595 بار

جدول زمانبندی و تقویم مراحل اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان ها

 

تقویم مراحل اجرائی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان‌ها 1402

ردیف

مراحل*

مستند به

تاریخ  اجرا

1

تشکیل هیأت های  اجرایی و نظارت (مرکزی و استانی)  

ماده1  دستورالعمل اجرایی انتخابات شوراهای استانی نظام دامپزشکی

 15/6/1402 تا 28/7/1402

2

انتشار آگهی ثبت نام داوطلبان عضویت درشورای استان توسط هیأت مرکزی اجرایی در روزنامه کثیر الانتشار

ماده 3  دستورالعمل اجرایی انتخابات شوراهای استانی نظام دامپزشکی

3 ماه قبل از تاریخ انتخابات  29/7/1402

3

ثبت نام از داوطلبان (به مدت 14 روز)

ماده 14 دستورالعمل اجرایی انتخابات شوراهای استانی نظام دامپزشکی

9/8/1402 الی 24/8/1402

4

بررسی صلاحیت کاندیداها به مدت 15 روز(توسط هیأت نظارت استان )

ماده 17 دستورالعمل اجرایی انتخابات شوراهای استانی نظام دامپزشکی

25/8/1402 الی 12/9/1402

5

اعلام کتبی نتیجه صلاحیت داوطلبان انتخابات توسط هیأت اجرایی استان به مدت 10 روز

ماده 18 دستورالعمل اجرایی انتخابات شوراهای استانی نظام دامپزشکی

14/9/1402 الی 25/9/1402

6

مهلت دريافت اعتراض افراد رد صلاحیت شده توسط هیأت مرکزی نظارت به مدت 7 روز

ماده 19 دستورالعمل اجرایی انتخابات شوراهای استانی نظام دامپزشکی

30/9/1402 الی 7/10/1402

7

مهلت بررسی و رسیدگی به اعتراض رد صلاحیت شده‌ها توسط هیأت مرکزی نظارت به مدت 5 روز

ماده 20 دستورالعمل اجرایی انتخابات شوراهای استانی نظام دامپزشکی

9/10/1402 الی13/10/1402

8

زمان اعلام اسامی کاندیدهای تأیید صلاحیت شده و انتشار آن توسط هیأت اجرایی استان

ماده 20 دستورالعمل اجرایی انتخابات شوراهای استانی نظام دامپزشکی

16/10/1402

9

مهلت تبلیغات انتخاباتی کاندیدها به مدت 10 روز

ماده 25 دستورالعمل اجرایی انتخابات شوراهای استانی نظام دامپزشکی

18/10/1402 الی 27/10/1402

10

روز برگزاری انتخابات

مصوبه شورای مرکزی

29/10/1402