دستورالعمل نحوه تشخیص حسن شهرت شغلی و اجتماعی داوطلبین شرکت در انتخابات

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | بازدید : 1883 بار

شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ  08/08/1402 به استناد بند 3 ماده 6 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا دستورالعمل نحوه تشخیص حسن شهرت شغلی و اجتماعی داوطلبین شرکت در پنجمین دوره انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان‌های سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا را به شرح ذیل تصویب نمود:

  • نداشتن سابقه تخلف طی پنج سال گذشته مبنی بر عدم رعایت موازین شرعی، قانونی، شئون شغلی، مقررات دولتی، صنفی و حرفه ای، سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به دامداران و مراجعان که منجر به اعمال قطعی مجازات مندرج در بند (ج) و بالاتر قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی شده باشد.

تبصره: در مورد شاغلین دولتی نداشتن سابقه تخلف منجر به اعمال قطعی مجازات‌های بند (ب) و بالاتر ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ملاک عمل خواهد بود.

  • افرادی که توامان در نهادهای لشکری و کشوری، خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فعالیت دارند باید از سازمان مربوطه و سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا گواهی عدم سوء پیشینه شغلی ارائه نمایند.

تبصره: به لحاظ صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها و تکریم ارباب رجوع، رئیس هیأت نظارت استانی بر انتخابات می‌تواند نسبت به اخذ استعلام گروهی برای داوطلبان از مرجع مدنظر و یا واحد حراست سازمان مربوطه و در صورت لزوم تحقیقات میدانی و محلی به صورت محرمانه در مهلت مقرر اقدام نماید.

  • حسن شهرت شغلی و اجتماعی داوطلب عضویت در شوراهای استانی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا در صورت لزوم از طریق استعلام محرمانه از سازمان/ شورای نظام دامپزشکی استان توسط رئیس هیأت نظارت مرکزی / استانی بر انتخابات و تحقیقات میدانی و محلی و نیز مستندات مستدل احراز می گردد. رئیس هیأت نظارت انتخابات استان می‌تواند درخصوص حسن شهرت داوطلب از حراست دستگاه محل اشتغال داوطلب یا اعضای تشکل صنفی مربوطه و یا سایر مراجع به صورت محرمانه کسب اطلاع نماید.