شيوه نامه صدور پروانه داروخانه و مراكز درماني

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | بازدید : 1894 بار
  • سیاستها و ضوابط تأسیس و فعالیت داروخانه های دامپزشکی -ویرایش چهارم (دانلود )
  • سیاستها و ضوابط تأسیس و فعالیت درمانگاه، پلی کلینیک، مجتمع درمانی، بیمارستان و مراکز مایه کوبی دامپزشکی-ویرایش چهارم (دانلود )
  • سیاست ها و ضوابط تأسیس آزمایشگاه دامپزشکی (دانلود)
  • دستورالعمل اخلاق حرفه اي دامپزشكي ويراست اول - اسفند_140 (دانلود)
  • دستورالعمل نیروی انسانی متخصص موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره وری (دانلود)
  • آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی(دانلود)
  • دانلود راهنمای درخواست صدور پروانه های مراکز درمانی موضوع ماده 2  (دانلود )
  • توجه :
    متقاضیان محترم صدور پروانه مراکز درمانی و خدماتی دامپزشکی به اطلاع می رساند جهت تعیین تکلیف به موقع درخواستها در درگاه ملی مجوزهای کشور ،  کلیه درخواست های صدور و تمدید پروانه باید ظرف مدت یکماه تعیین تکلیف گردد،در غیر اینصورت درخواست رد نهایی شده و مستلزم ثبت نام مجدد در درگاه ملی مجوز های کشور می باشد.لذا دقت شود تاپس از اطمینان از  کامل و دارا بودن شرایط نسبت به ثبت و ارجاع درخواست اقدام گردد.