راهنمای در یافت سوء پیشینه حرفه ای (ویژه انتخابات )

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | بازدید : 563 بار

جهت دریافت سوء پیشینه حرفه ای ابتدا داوطلب می بایست وارد پروفایل خود شده در سامانه ساندا شده و از قسمت سامانه پرداخت نسبت به پرداخت هزینه اقدام نموده و رسید پرداخت خود را به شورای نظام استان مربوطه جهت صدور گواهی سوء پیشینه تحویل نماید .

استان می بایست سوء پیشینه حرفه ای داوطلب را صادر نموده و در پرونده ثبت نامی داوطلب قراردهد.